Pytania do dyskusji:


1. Czy zaskoczyła cię prawda o relacji łączącej pana Gardinera z Mary Ellą? Jeśli nie, to w jakim momencie nabrałaś podejrzeń?

2. Charlotte podaje Jane mnóstwo powodów, dla których uważa Program Sterylizacji Eugenicznej za korzystny zarówno dla jednostek, jak i społeczeństwa. Co to za powody i jakie wywołały reakcje?

3. W całej powieści różne osoby wmawiają Jane, że za bardzo angażuje się emocjonalnie w sprawy swoich podopiecznych, a Fred nazywa ją „tykającą bombą”. Czy kiedykolwiek zostałaś zmuszona do znalezienia złotego środka między zaangażowaniem emocjonalnym a profesjonalizmem?

4. Poświęcając Hartom dodatkowy czas, Jane wychwytuje mnóstwo drobnych, lecz ważnych szczegółów dotyczących ich życia. Jakie istotne informacje, których nie uzyskałaby podczas oficjalnych wywiadów, pozyskuje dzięki tym relacjom?

5. W pewnym momencie Ivy zauważa: „Jakby cały świat posuwał się do przodu, zagarniając z sobą Henry’ego Allena, a mnie pozostawiał w tyle”. Jak [stereotypowa] rola kobiet w społeczeństwie wpływa na życie i działania różnych kobiecych postaci? Jakie niesie z sobą ograniczenia?

6. Jane poznała Lois niedawno, ale stało się to w czasie, kiedy nade wszystko potrzebowała przyjaciółki. Lois miała na nią duży wpływ. Czy w twoim życiu także był ktoś, kto spowodował tak wielki wstrząs mimo krótkiej znajomości?

7. Jak wielką rolę, twoim zdaniem, w determinacji Jane, by pomóc Ivy, odegrała utrata siostry?

8. Matka Jane mówi: „Czasem wychodzenie poza linię kosztuje. Tylko trzeba się zastanowić, czy jest tego warte”. Czy potrafisz sobie wyobrazić sytuację z własnego życia, do której można zastosować to zdanie? Ile kosztowało cię wychodzenie poza linię i czy było tego warte?

9. Jakie są twoje odczucia wobec przedstawionych na końcu przez Ivy kolei życia różnych postaci powieści?

10. Jak zachowałabyś się na miejscu Jane? Czy oddałabyś wcześniej Williama do rodziny zastępczej, czy raczej nie oddałabyś go wcale? Czy powiedziałabyś Mary Elli o jej sterylizacji? Czy posunęłabyś się do tego, by ukryć Ivy we własnym domu?

11. Jak zachowałabyś się na miejscu Ivy? Czy uciekłabyś z Jane? Czy wybrałabyś inną drogę?

12. Jane uświadamia sobie, że to, czy dana osoba jest postrzegana jako inteligentna, ma wiele wspólnego z tym, czy przebywa w znanym sobie, życzliwym środowisku. Jakie przykłady tego widzimy w książce?

13. W jaki sposób rola, którą uprzedzenia rasowe odgrywają w mentalności różnych postaci, włącznie z Jane, wpływa na relacje wśród mieszkańców farmy Gardinerów?

14. Ivy zdaje sobie sprawę, że ona i Jane mają ze sobą więcej wspólnego, niż to sobie wyobrażała. Jakie podobieństwa łączą te postacie?

15. Opisany w książce system służb socjalnych ujawnia hierarchię władzy spływającą od szefa Jane, poprzez różne szczeble biura i rozmaite osoby na farmie Gardinera, aż do małego Williama. Jakie szczeble władzy poznajemy w powieści? Co ogranicza ludzi w panowaniu nad działaniami własnymi i cudzymi?