Pytania do dyskusji

1. Konstrukcja powieści z jej częstymi zmianami czasu i perspektywy to klucz do jej sukcesu. Jaką rolę w twoim odbiorze tekstu odgrywa zmienny punkt widzenia? Do jakiego stopnia autorytet narratora jako osoby opowiadającej i źródła ostatecznej prawdy w powieści został podważony przez fakt, że funkcję tę pełnią aż cztery postacie, których rzetelności nie zawsze można ufać? Czy wpłynęło to na twój odbiór powieści?

2. Powieść opowiada nie tylko o sprzecznych emocjach wywołanych przez ogromną rozpacz, ale zgłębia również złożoną naturę relacji między mężem a żoną, matką a synem, rodzeństwem oraz zięciem czy synową a teściami. Jak różne postacie radzą sobie ze swoimi emocjami?

3. Annę i Wendy łączą nie tylko więzy krwi, ale również doświadczenia z kliniczną depresją. Do jakiego stopnia wyparcie depresji poporodowej w przypadku Anny ma związek ze wstydem jej matki z powodu depresji, jaką Wendy przechodziła w okresie, kiedy córka była mała?

4. To właśnie osobiste doświadczenia głównych bohaterów i plątanina ich emocji w reakcji na rozgrywające się wydarzenia pozwalają nam lepiej zrozumieć powagę konsekwencji depresji poporodowej. Dlaczego twoim zdaniem tragedia odbija się na Wendy i Emily inaczej niż na członkach rodziny Tony’ego? Na czyim życiu (zaraz po Annie i Tonym) tragedia odcisnęła największe piętno i w jaki sposób zostało to przedstawione w powieści?

5. Miałaś okazję na własne oczy przekonać się, z jaką łatwością emocjonalny dobrostan Anny błyskawicznie przeradza się w wyniszczającą nienawiść i zwątpienie w siebie. Czy twoim zdaniem powieść prezentuje pełen współczucia portret kobiety cierpiącej na destrukcyjną i często nierozumianą chorobę psychiczną oraz tego, co może się wydarzyć, jeśli nie podejmie się leczenia? Jeśli tak, to do jakiego stopnia twoim zdaniem Anna jest odpowiedzialna za wydarzenia tamtego tragicznego dnia?

6. Omów powiązane ze sobą tematy rozpaczy, winy i przebaczenia oraz podobieństwa, jakich można się dopatrzyć między głównymi bohaterami, w tym, w jaki sposób starali się oni poradzić sobie z tymi emocjami.

7. Całą powieść przenika niemal namacalne napięcie. W jaki sposób twoim zdaniem autorka osiąga podobny efekt?

8. Omów reakcję Ursuli na główne wydarzenie. Czy twoim zdaniem jej zachowanie i niemal natychmiastowe ochłodzenie uczuć wobec synowej są usprawiedliwione? Jak sama zareagowałabyś na jej miejscu?

9. Rozpacz Anny i jej próba samobójcza na wieść o tym, że być może zostanie zwolniona z oddziału psychiatrycznego jeszcze przed rozprawą, są wstrząsające. Które jeszcze aspekty powieści obudziły twój niepokój i dlaczego? Czy zwróciły one twoją uwagę na jakieś elementy własnego życia, których wcześ­niej nie dostrzegałaś?

10. Czy twoim zdaniem doktor Fraser, lekarz rodzinny Anny, powinna bardziej nalegać na bezpośredni kontakt z Tonym po tym, jak zdiagnozowała u Anny depresję poporodową? Czy według ciebie świadomość tej diagnozy ze strony Tony’ego wpłynęłaby na późniejsze poczynania Anny?

a. Jakie są twoje doświadczenia i zapatrywania, jeśli chodzi o opiekę poporodową zapewnianą przez szpitale i oddziały pediatryczne?

b. Depresja poporodowa jest znacznie częstsza, niż nam się wydaje. Czy twoim zdaniem mówi się o tym wystarczająco dużo? Czy lęk przed napiętnowaniem powstrzymuje kobiety przed przyznaniem się do podobnych doświadczeń?

11. Czy twoim zdaniem Tony jest również odpowiedzialny za to, co się wydarzyło?

12. Poczucie własnej niedoskonałości matki leży w samym sercu powieści, ale podobnych emocji doświadczają również Tony, Wendy oraz Ursula. Do jakiego stopnia twoim zdaniem każde z nich czuje się odpowiedzialne za późniejszą tragedię? Jaki wpływ na tok opowieści ma poczucie winy każdego z nich?

13. W jaki sposób Anna stara się sobie radzić z emocjonalnym chaosem, jakie są powody, dla których uznała, że nie jest w stanie dłużej tak żyć.

14. Do jakiego stopnia twoim zdaniem perspektywa wolności po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Najwyższy wyzwala Annę i umożliwia jej w końcu odniesienie się do wydarzeń tamtego dnia? Jak według ciebie może teraz wyglądać jej przyszłość?