Pytania do dyskusji

1. Jaki wpływ miało rzekome samobójstwo Lisy na wybór drogi zawodowej Riley? Co zmieniło się w jej nastawieniu, kiedy odkryła prawdę?

2. Na stronie 119 Danny mówi Riley: „To nie mój umysł jest chory… tylko moja dusza”. Co przez to rozumie?

3. „Skrzypce pomogły jej przetrwać wiele trudnych chwil, a teraz, samotna jak nigdy przedtem, w tym najczarniejszym okresie jej życia, została pozbawiona tej jednej jedynej rzeczy, która byłaby w stanie ją ukoić”. Czy masz w swoim życiu coś, co podobnie pomaga Ci w trudnych chwilach?

4. Jak oceniasz determinację Danny’ego, by doprowadzić do aresztowania Lisy? Czy Twój stosunek do jego postawy zmieniał się w trakcie lektury?

5. Na stronie 418 Celia mówi: „sprawiedliwość ma wiele postaci”. Co ma na myśli? Czy zgadzasz się z tym poglądem?

6. Poszukując prawdy o swojej rodzinie, Riley nie zawsze jest pewna, czy po ewentualnym odnalezieniu Lisy nawiązać z nią kontakt. Kiedy według Ciebie w jej poszukiwaniach następuje punkt zwrotny, moment, w którym podejmuje stanowczą decyzję, by jednak to zrobić?

7. W różnych momentach powieści Jeannie Lyons i Verniece Kyle okłamują Riley, choć z odmiennych powodów. Czy w trakcie lektury podejrzewałaś/podejrzewałeś, że coś ukrywają? Jeśli tak, co wzbudziło Twoje podejrzenia? Jak sądziłaś/sądziłeś, co takiego zachowywały w sekrecie? Czy wyjawione przez nie tajemnice były dla Ciebie zaskoczeniem?

8. W jaki sposób Riley i Lisa próbują utrzymać więź z rodziną, którą utraciły?

9. Zarówno Danny, jak i Riley mówią o swoich złożonych uczuciach wywołanych utratą Lisy, a następnie odkryciem, że Lisa żyje pod nową tożsamością. Jakiego rodzaju sprzeczne uczucia żywi Riley? Dlaczego? Czym się różnią od uczuć Danny’ego i sposobu ich wyrażania?

10. Jak oceniasz decyzję Riley, by przeprowadzić się do Seattle i ukrywać prawdę o przeszłości?