Pytania do dyskusji


1. Cicho sza opowiada o rodzicu, który popełnił błąd. Czy tobie zdarzył się kiedyś poważny błąd wychowawczy? Jeśli tak, to czy rozumiesz, dlaczego do niego doszło? Jake Buckman pragnął chronić swoje dziecko i zrekompensować mu swoją nieobecność w przeszłości. Powiedział „tak”, gdy powinien był powiedzieć „nie”. Zła decyzja okazała się katastrofalna w skutkach. Czy potrafisz sobie wyobrazić taką sytuację bez wyjścia? Czy byłaś/byłeś kiedyś w podobnym położeniu?

2. Jake podjął decyzję w ułamku sekundy, by ratować swojego syna. Jak reagujesz w nagłych wypadkach? Czy potrafisz zachować spokój pod presją, czy zaczynasz się denerwować? Na kim wówczas możesz polegać? Jak postąpiłabyś/postąpiłbyś na miejscu Jake’a?

3. Jake nieustannie pracował, aby zbudować swoją firmę. Dlatego jego relacja z synem bardzo ucierpiała. Co twoim zdaniem popychało Jake’a do tak ciężkiej pracy? Czy tworzył solidną finansową podstawę życia dla swojej rodziny, czy też zaspokajał własne ambicje i potrzebę odniesienia sukcesu? Czy widzisz coś złego w jednym albo drugim wyborze? Jak twoim zdaniem dzieciństwo Jake’a wpłynęło na jego wyobrażenie o fajnym tacie?

4. Chociaż więź Pam z Ryanem jest silniejsza niż więź Jake’a z synem, również Pam nie jest rodzicem doskonałym. Jakie błędy popełnia twoim zdaniem Pam i czy rozumiesz ich przyczynę? Lubisz tę postać? Dlaczego? Jak ją opisać? Czy według ciebie jest przykładem nadopiekuńczej mamy? Czy widzisz w tym coś złego? Czy sądzisz, że bliskość Pam z Ryanem nie pozostawiała miejsca dla Jake’a? Czy relacja Pam–Ryan wpływa na kształt relacji Jake–Ryan?

5. Czy sądzisz, że któraś z decyzji podjętych przez Jake’a byłaby inna, gdyby nie był jedynakiem? Jak obecność dzieci wpływa na twoje postępowanie w roli rodzica? Jakiego rodzaju presję znosi jedynak? Czy masz braci lub siostry? Jeśli tak, to czym różniłoby się twoje życie, gdyby nie było w nim rodzeństwa?

6. Ryan wykorzystuje znaczną część wolnego czasu na grę w koszykówkę i treningi. Można wyczuć, że znajduje się pod – wyobrażoną lub też rzeczywistą – presją doskonałego występu w meczu. Sport młodzieżowy w naszych czasach przestał być czystą rekreacją. Czy sądzisz, że dzisiaj rodzice – pochłonięci rozgrywkami drużyn podwórkowych, drużyn klubowych i organizacją indywidualnych treningów – zatracili właściwe spojrzenie na wagę uczestnictwa dziecka w młodzieżowej drużynie sportowej i płynące z tego korzyści? Jakie, twoim zdaniem, ma to konsekwencje dla dzieci? Czy uważasz, że rodzice nadmiernie angażują się emocjonalnie w sukcesy dzieci, odnoszone w sporcie oraz na innych polach? Czy sport młodzieżowy jest odpowiednią szkołą życia dla dzieci?

7. Na jaką karę zasłużył według ciebie Ryan? Czy powinien trafić do więzienia? A Jake powinien? Jak twoim zdaniem system wymiaru sprawiedliwości odniósłby się do sprawy Ryana? Czy kara zawsze jest adekwatna do winy? Nastolatki przecież popełniają głupie błędy. Kto ponosił większą odpowiedzialność za to, co się stało: Jake czy Ryan?

8. Jakie prawo mają według ciebie inni dorośli, aby wychowywać twoje dziecko, mimo że, jak mówi przysłowie, „w wychowaniu dziecka uczestniczy cała wieś”? Czy sądzisz, że doktor Dave przekroczył dopuszczalne granice, starając się pomóc Ryanowi? Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się, że inny rodzic upomniał twoje dziecko w niestosowny sposób? Czy wywołało to twoją reakcję? Jak rozmawiasz ze swoim dzieckiem, aby nie podkopywać autorytetu dorosłych?