O AUTORCE
Jill Anderson jest absolwentkÄ… dziennikarstwa i kreatywnego pisania na Uniwersytecie w Exeter, gdzie mieszka.